mistrzostwa-swiata-fifa-u-20-w-polsce-2019-bielsko-biala

Zmiana organizacji ruchu w Bielsku-Białej podczas MŚ FIFA U-20

W związku z organizacją w Bielsku-Białej w dniach od 23 maja do 15 czerwca 2019 r. Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019 wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu na ulicach: Żywieckiej, Władysława Broniewskiego oraz Tadeusza Rychlińskiego – na czas 8 dni, w których odbywać się będą mecze.

Poniższe zmiany wynikają z wytycznych organizatora tj. FIFA/PZPN oraz zaleceń Policji w zakresie zabezpieczenia tej międzynarodowej imprezy masowej.

1. ul. Żywiecka

W dni meczowe wyłączenie z ruchu ul. Żywieckiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Stojałowskiego do skrzyżowania z ul. PCK.

Zamknięcie od 3 godzin przed rozpoczęciem meczu do 2 godzin po zakończeniu meczu.

 • 24.05.2019 r. (piątek) 17.30 – 0.30
 • 25.05.2019 r. (sobota) 12.30 – 19.30
 • 27.05.2019 r. (poniedziałek) 17.30 – 0.30
 • 28.05.2019 r. (wtorek) 15.00 – 22.00
 • 30.05.2019 r. (czwartek) 17.30 – 0.30
 • 31.05.2019 r. (piątek) 17.30 – 0.30
 • 04.06.2019 r. (wtorek) 17.30 – 0.30
 • 08.06.2019 r. (sobota) 17.30 – 0.30

Objazdy

 • Objazd w kierunku Żywca poprowadzony będzie ulicami: Ks. Stanisława Stojałowskiego, Romana Dmowskiego, Stefanii Sempołowskiej, PCK.
 • Objazd w kierunku centrum Bielska-Białej poprowadzony będzie ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Akademii Umiejętności i Lipnicką.
 • Ruch autobusów MZK pozostaje bez zmian.
 • Dopuszczony będzie również ruch pojazdów upoważnionych.
 • Wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony na odcinku ul. Żywieckiej od skrzyżowania z ul. Gen. Bora-Komorowskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.

2. ul. Władysława Broniewskiego

Wyłączenie z ruchu ul. Władysława Broniewskiego na odcinku od ul. Dworkowej do PCK.

Zamknięcie od 3 godzin przed rozpoczęciem meczu do 2 godzin po zakończeniu meczu

 • 24.05.2019 r. (piątek) 17.30 – 0.30
 • 25.05.2019 r. (sobota) 12.30 – 19.30
 • 27.05.2019 r. (poniedziałek) 17.30 – 0.30
 • 28.05.2019 r. (wtorek) 15.00 – 22.00
 • 30.05.2019 r. (czwartek) 20.30 17.30 – 0.30
 • 31.05.2019 r. (piątek) 17.30 – 0.30
 • 04.06.2019 r. (wtorek) 17.30 – 0.30
 • 08.06.2019 r. (sobota) 17.30 – 0.30

Objazdy

 • Objazd dla samochodów osobowych poprowadzony zostanie ulicami Stefanii Sempołowskiej oraz Dworkową.
  Zmianie ulegną trasy przejazdu autobusów linii nr 3, 12, 37 i 38.
 • Mieszkańcy posesji przy ul. Władysława Broniewskiego posiadających wjazd i możliwość parkowania na nich – otrzymają „wjazdówki” umożliwiające korzystanie z nich.

3. ul. Tadeusza Rychlińskiego

Ulica Tadeusza Rychlińskiego będzie stanowiła tzw. korytarz życia dla dojazdu służb ratunkowych w czasie odbywanych imprez masowych. Dlatego też poza wyznaczonymi 10 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych (od strony Stadionu Miejskiego i ul. Żywieckiej) w dni meczowe, inny postój pojazdów na ul. Tadeusza Rychlińskiego nie będzie możliwy.

Wyłączenie z ruchu ul. Tadeusza Rychlińskiego (w jej całym przebiegu) – od godz. 22:00 dnia poprzedzającego mecz do 2 godzin po zakończeniu meczu.

 • 24.05.2019 r. (piątek) 20.30 23.05 od 22.00 do 25.05. 19.30
 • 25.05.2019 r. (sobota) 15.30 – godzina meczu
 • 27.05.2019 r. (poniedziałek) 20.30 26.05 od 22.00 do 28.05. 22.00
 • 28.05.2019 r. (wtorek) 18.00 – godzina meczu
 • 30.05.2019 r. (czwartek) 20.30 29.05 od 22.00 do 01.06 00.30
 • 31.05.2019 r. (piątek) 20.30 – godzina meczu
 • 04.06.2019 r. (wtorek) 20.30 03.06 od 22.00 do 05.06 0:30
 • 08.06.2019 r. (sobota) 20.30 07.06 od 22.00 do 09.06 0.30

Objazd

 • Mieszkańcy posesji przy ul. Tadeusza Rychlińskiego posiadających wjazd i możliwość parkowania na nich – otrzymają „wjazdówki” umożliwiające korzystanie z nich.
 • Mieszkańcy posesji przy ul. Tadeusza Rychlińskiego – nieposiadających wjazdu i możliwość parkowania wewnętrznego – otrzymają karty mieszkańca upoważniające do postoju pojazdów na parkingu przy ul. Władysława Broniewskiego/ul. PCK.

4. Ograniczenia tonażowe na odcinku ul. Żywieckiej od skrzyżowania z ul. Gen. Bora-Komorowskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.

Źródło informacji i grafiki: https://mzd.bielsko.pl/fifa-u-20-zmiany-w-organizacji-ruchu/?fbclid=IwAR2z8RgEerIVk12V8-q_DeraDUJOY6tNMDLIuF9EPcCk44t2_lL4Jn0uOgM

Mistrzostwa Świata FIFA U-20