zamkniecie drogi w wisle wakacje 2019

Wyłączenie z ruchu ul. Czarne w Wiśle

Ważne informacje drogowe dla mieszkańców i turystów podróżujących do Wisły. Przez najbliższe 4 miesiące należy liczyć się z utrudnieniami i planować trasy przez objazdy.

Wszystko to w związku z trwającą realizacją zadania pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok. 1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”, Generalny Wykonawca Firma FB Serwis informuje mieszkańców oraz użytkowników drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle, że z przyczyn technologicznych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, na czas wykonywania robót na obiekcie mostowym na rzece Wisła od dnia 24 czerwca 2019r. od godziny 10:00 zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu obiekt mostowy na rzece Wisła. [Źródło informacji www.powiat.cieszyn.pl]

 

Objazdy w Wiśle

Na czas zamknięcia ulicy Czarne w Wiśle wyznaczone zostały objazdy w obu kierunkach

  1. Drogą wojewódzką DW942 – ul. Wyzwolenia
  2. Drogą wojewódzką DW941 – ul. 1 Maja, Kopydło, Głębce, przez przełęcz Kubalonkę i ul. Zameczek.

W trakcie postępowania prac będą wprowadzane poszczególne etapy tymczasowej organizacji ruchu, gdzie ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo i sterowany będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Przewidywany okres zamknięcia obiektu mostowego to ok. 4 miesiące. Dokładna data uzależniona będzie od rzeczywistego postępu robót. [Źródło informacji www.powiat.cieszyn.pl]