Uwaga! Przywrócenie kontroli granicznych

W dniach 3 – 14 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 24 Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu (COP 24 UNFCCC). W związku z tym MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie tymczasowego wprowadzenia kontroli granicznych.
Kontrole zostaną przywrócone na granicy wewnętrznej w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen, na odcinkach między granicą z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litewską oraz na portach lotniczych i morskich stanowiących.
Kontrole prowadzone przez patrole straży granicznej będą prowadzone między 22 listopada a 16 grudnia. W tym czasie zawieszone zostaje także prawo swobodnego przekraczania granic np. na szlakach turystycznych.
W komunikacie zapowiedziano: „Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport). Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy (paszportu) oraz potwierdzających prawo pobytu w Polsce, czyli np. wizy”.

Źródło informacji:
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-08-31/na-szczyt-klimatyczny-wroca-kontrole-graniczne/
http://niezalezna.pl/234683-wroca-kontrole-graniczne
https://czasopismo.legeartis.org/2018/10/tymczasowe-przywrocenie-kontroli-granicznej-2018.html