Kocie historie

6 marca 2019, Wisła

Wystawa poświęcona kotom znajdującym się pod opieką Fundacji „Lepszy Świat”.