Kulig walentynkowy

14 lutego 2019, Wisła

Kulig Walentynkowy w Kolybie u Marioli w Wiśle Czarne.