XX Ustrońska Jesień Muzyczna | Jej portret

22 listopada 2019, Ustroń

Jej portret to niezwykły koncert przedstawiający wybrane muzyczne portrety polskich i światowych artystek minionego stulecia począwszy od Hanki Ordonówny, Toli Mankiewiczówny, Kaliny Jędrusik, Edith Piaf, Marleny Dietrich, Natalie Cole po Danutę Rinn, Irenę Santor, Alicję Majewską, Hannę Banaszak i in.