Gmina Istebna przyjazna turystom!

Podczas gali Samorządowiec województwa śląskiego 2018 w plebiscycie „Dziennika Zachodniego” Gmina Istebna otrzymała nagrodę w Konkursie Gmina na 6. Nagroda została odebrana przez Wójta Gminy Istebna podczas 4-go października podczas gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W konkursie brały udział gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie – łącznie ponad 20 gmin. Komisja oceniła walory turystyczne gminy na podstawie prezentacji słownej i filmu przygotowanego przez dział promocji.

Serdecznie gratulujemy!