Akcja „Bezpieczne Wakacje 2019” w województwie śląskim

Akcja „Bezpieczne Wakacje 2019”, która potrwa do 31 sierpnia br., ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku letniego.

Podczas „Bezpiecznych wakacje 2019” pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (http://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim.

bezpieczne wakacje 2019

Źródło: http://wsse.katowice.pl/art,373,akcja-bezpieczne-wakacje-2019-rozpoczeta