Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2019”

Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2019”

Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2019” to konkurs skierowany do mieszkanek Gminy Istebna oraz góralskiej części Śląska Cieszyńskiego: Brenna, Wisła, Ustroń, a także mieszkanek części góralskiej Zaolzia i Republiki Czeskiej. Aby wziąć udział w konkursie należy mieć ukończone 16 lat, ale GÓRNA granica wiekowa nie ma znaczenia!

Uczestniczka konkursu może być mamą, kobietą pracującą – góralką w każdym wieku.
Organizator zapewnia stroje, makijaż, fryzury, choreografię i doskonałą zabawę.

Konkurs_na_Najpiekniejsza_Goralke_2019_roku
KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

REGULAMIN

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Wyborów jest Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej z siedzibą w Istebna 68, 43 – 470 Istebna.
Osobą do kontaktu ze stronu Organizatora jest Aneta Legierska, tel. 33 855 61 58, mail: promocja@ug.istebna.pl
§2. UDZIAŁ W WYBORACH
Udział w Wyborach mogą wziąć osoby od 16. roku życia, będące mieszkankami Gminy Istebna oraz części góralskiej Śląska Cieszyńskiego: Brenna, Wisła, Ustroń, a także mieszkankami części góralskiej Zaolzia i Republiki Czeskiej.
Kandydatki niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć Organizatorowi zgodę rodziców na ich udział w Wyborach (według podanego wzoru).
Kandydatki do tytułu „Najpiękniejszej Góralki 2019” mogą się zgłaszać do dnia 08.07.2019 r. Zgłoszeń dokonuje się na podstawie złożonego Formularza w formie elektronicznej lub papierowej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.istebna.eu w zakładce „Najpiękniejsza Góralka 2019” lub w biurze Organizatora.
Ilość kandydatek ograniczona. O udziale w Wyborach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Nadesłanie zgłoszenia do Wyborów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
fotografii, imienia, nazwiska i opisu w publikacjach związanych z Wyborami.
Organizator Wyborów nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia fałszywe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie dane osobowe z listy kandydatek.
§3. PRZEBIEG WYBORÓW
Lista zgłoszonych kandydatek zostanie opublikowana na stronie www.istebna.eu do 11.07.2019 r.
Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2019” odbędą się w dniu 14 lipca 2019r. w Amfiteatrze „Pod Skocznią” w Istebnej w ramach XXIII Dni Istebnej „Z Ochodzitej, przez Skalite po Kozubową.
O wyniku Wyborów decydować będzie powołane przez Organizatora Jury.
Kandydatki będą prezentować się w trzech lub czterech wyjściach ( w zależności od ilości zgłoszeń) w różnych kreacjach m.in. suknie ślubne oraz strój góralski (góralki śląskiej).
5. Organizator zapewnia każdej z uczestniczek dwie lub trzy kreacje, natomiast kandydatki zapewniają sobie strój góralski. Organizator zapewnia również uczesanie, makijaż i przygotowanie układu choreograficznego.
6. Każda z uczestniczek będzie zobowiązana do krótkiej prezentacji swojej osoby max. 1 minuta. Dodatkowo każdej z kandydatek Jury zada dwa pytania dotyczące jej zainteresowań bądź zawodu jaki wykonuje.
7. Jury będzie oceniało kandydatki przyznając punkty w skali od 1 do 10, pod względem ich prezencji, usposobienia, sposobu wypowiadania się oraz znajomości elementów stroju góralskiego.
W przypadku jednakowej liczby punktów otrzymanych przez kandydatki, decydować będzie dodatkowe głosowanie Jury.
8. Kandydatki zobowiązane są uczestniczyć w próbach poprzedzających Wybory.
§4. NAGRADZANIE
Zwyciężczyni Wyborów otrzymuje tytuł „Najpiękniejszej Góralki 2019”, statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł netto.
Przyznane zostaną także tytuły: Miss Uśmiechu, Miss Warkocza i Miss Publiczności.
Pozostałe uczestniczki otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz upominki rzeczowe i w postaci bonów.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Wyborów. Udział w Wyborach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Wyborów.

Źródło: http://istebna.eu/turysta/news/trwaj-zapisy-do-konkursu-najpi-kniejsza-g-ralka-2019