Trwa nabór wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wszelkie informacje dotyczące naboru wniosków w ramach Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod adresem:

https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2271-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze.html