XV Festiwal Ekumeniczny | Ustroń 2019

19 czerwca – 28 lipca 2019, Ustroń

XV Festiwal Ekumeniczny, którego celem jest integracja środowisk ewangelickich i katolickich, eliminowanie antagonizmów wyrosłych na tle religijnym, krzewienie idei równości obu wyznań, nauka tolerancji i szacunku do innych, rozszerzenie oferty kulturalnej miasta Ustroń upowszechniającej chrześcijańską kulturę religijną i sakralną.