Ochrona przed komarami

W związku z występowaniem licznych skupisk komarów w naszym regionie warto zwrócić uwagę na czynności mogące redukować ilość owadów w naszych gospodarstwach domowych. Pomimo braku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej przenoszonej przez komary w Polsce, duże skupiska tych owadów mogą stanowić uciążliwość dla Szczegóły