Danielka 2019

Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej Danielka odbędzie się jak zwykle w ostatni weekend sierpnia, w chałupie chemików w Ujsołach. Sprawdź program i szczegóły wydarzenia!