9 Beskidzki Festiwal Dobrej Energii

Wielka feta na rzecz naszych wysiłków prośrodowiskowych. Będzie kolorowo, radośnie, ale także bogato od pokazów, konkursów, pomysłów i praktycznej wiedzy. Tylko wspólnie możemy zadbać o jakość powietrza i środowiska.