biblioteka

Najlepsza biblioteka w województwie śląskim

Biblioteka Miejska w Cieszynie zdobyła tytuł „Najlepszej biblioteki w województwie śląskim” oraz  10-te miejsce w kraju. Ogólnopolski ranking bibliotek organizowany jest przez Instytut Książki oraz „Rzeczpospolitą”.

Ocenie w rankingu podlegają aspekty takie wielkość księgozbioru biblioteki, zakup nowości wydawniczych, godziny otwarcia biblioteki dla czytelników, udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy, dostęp do nowych mediów, a także takie działania, jak: integracja lokalnej społeczności, promocja czytelnictwa, zaangażowanie bibliotekarzy, którzy podążając z duchem czasu tworzą atrakcyjną dla mieszkańców ofertę usług bibliotecznych, są przewodnikami po cyfrowym świecie oraz wyznaczają kierunki rozwoju swoich placówek.

Ósma Gala Rankingu Bibliotek 2018 odbyła się 28 listopada w siedzibie Biblioteki Narodowej. Na uroczystości pojawili się bibliotekarze, dyrektorzy bibliotek, samorządowcy oraz przedstawicielce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 

 

Źródło informacji: www.cieszyn.pl