Ekologiczna akcja Święto Drzewa – Kolej Linowa Czantoria

W Ustroniu odbyła się ekologiczna akcja Święto Drzewa, w efekcie której w sąsiedztwie dolnej stacji kolei linowej na Czantorię powstał ekologiczny zakątek będący rajem dla owadów odgrywających bardzo ważną rolę w ekosystemie. A młodzież z ustrońskich szkół wzięła udział w ciekawych warsztatach edukacji ekologicznej.

Ustrońskie Święto Drzewa miało miejsce 21 października, a zorganizowała je znana organizacja ekologiczna Klub Gaja przy współpracy z Koleją Linową „Czantoria”. – To już siedemnasta edycja Święta Drzewa i nie ukrywam, że bardzo zależy nam na tym, aby jak największa ilość różnych podmiotów brała w niej udział, żeby angażowały się w nią nie tylko szkoły i samorządy, ale także szeroko rozumiany biznes. W tym kontekście udział w tym projekcie miejskiej spółki Kolej Linowa „Czantoria” wart jest podkreślenia tym bardziej, że zajmuje się ona – mówiąc obrazowo – zapewnianiem ludziom dobrego samopoczucia w otoczeniu przyrody i swoim działaniem pokazuje, że ta przyroda jest dla niej ważna. Pragnę tu podkreślić, że zmiany klimatu są wręcz dramatyczne i wszyscy powinniśmy włączyć się w pracę na rzecz ich spowolnienia. Dlatego bardzo cieszę się z faktu, że Kolej Linowa „Czantoria” wraz z miastem Ustroń i młodzieżą z tego miasta uczestniczyły wraz z nami w Święcie Drzewa – mówi Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

Ekologiczna akcja w Ustroniu składała się z dwóch części. Najpierw dla ustrońskich uczniów zorganizowano warsztaty edukacyjne, podczas których między innymi budowano budki lęgowe dla owadów zapylających. Młodzi mieszkańcy Ustronia otrzymali również ciekawe materiały edukacyjne, które wraz z wykonanymi podczas warsztatów budkami dla owadów, zabrali do swoich szkół.

Druga część ekologicznej akcji polegała na posadzeniu w sąsiedztwie dolnej stacji kolei linowej na Czantorię kilkudziesięciu miododajnych roślin, będących naturalnymi spichlerzami dla owadów zapylających, takich jak motyle, dzikie pszczoły, złotooki czy biedronki. Wśród tej nowej roślinności usytuowano wykonane podczas warsztatów specjalne miejsca schronienia potocznie określane domkami.

W efekcie powstało wyjątkowo przyjazne miejsce dla dzikich zapylaczy, jak nazywa się wymienione wcześniej owady. – Nasze włączenie się w Święto Drzewa nie powinno dziwić, wszak Czantoria znajduje się w sąsiedztwie obszaru chronionego Natura 2000, na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, a na jej stokach istnieje rezerwat przyrody „Czantoria” więc wszystkie nasze działania zawsze mają na względzie dobro środowiska naturalnego. Dodatkowo myślimy również o osobach korzystających z naszej oferty rekreacyjnej. Wiemy, że chcą one wypoczywać w otoczeniu pięknej przyrody, więc im tej przyrody więcej i bardziej atrakcyjnej, tym nasza oferta lepsza i ciekawsza. Cieszymy się nie tylko z małego raju dla owadów jaki powstał tuż obok dolnej stacji naszej kolei linowej, ale również z tego, że młodzi mieszkańcy Ustronia mieli interesującą lekcję tego, jak w praktyczny sposób mogą pomagać przyrodzie – mówi Zbigniew Kufrej, prezes Zarządu Kolei Linowej „Czantoria”.

W ustrońskim Dniu Drzewa oprócz szkolnej młodzieży między innymi uczestniczyli: burmistrz Ustronia Przemysław Korcz, przewodniczący Rady Miasta Ustroń Marcin Janik, członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Christian Jaworski, wybrany na posła podczas ostatnich wyborów parlamentarnych Przemysław Koperski, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” Tadeusz Dybek, Skarbnik Miasta Ustroń Aleksandra Łuckoś, nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń Leon Mijal, Przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody, Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej Jan Machała, V-ce Przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody, Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej Piotr Stebel.