akcja szczepienia lisów w wojwództwie śląśkim

Akcja szczepienia lisów na terenie województwa śląskiego

Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że przewidywany termin wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa śląskiego to: 04.04. – 13.04.2019 r.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów, startujących z lotniska Katowice – Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.

W 2019 r. ze szczepień zostały wyłączone następujące obszary woj. śląskiego:

– gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim,
– gminy Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powieciegliwickim,
– powiatu kłobuckiego,
– gminy Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecielublinieckim,
– powiatu raciborskiego,
– gminy Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim,
– gminy Lubomia w powiecie wodzisławskim.

W sumie na terenie województwa śląskiego podczas wiosennej akcjiszczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie(WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Przynęta ze szczepionką, tzw. „kęs”, jest brązowa, o kształcie prezentowanym na poniższych zdjęciach. Płynna szczepionka zawarta jest w plastykowym, szczelnie zamkniętym folią aluminiową kapsułce/blistrze. Kapsułki/blistry są odpowiednio oznakowane i łatwe do rozpoznania -koloru różowego. Całość umieszczona jest w przynęcie zawierającej substancje wabiące lisy.

http://www.katowice.wiw.gov.pl/download/chz/2019/szczepienia_lisow_wolno_zyjacych_przeciwko_wiosna_2019.pdf